Drinkwater op Aruba volledig met osmosetechniek bereid

Bron: kennislink.nl

De komende maanden schakelt Aruba geheel over op ontzilting door omgekeerde osmose. Bij omgekeerde osmose worden door middel van filters en membranen zoutionen, maar ook organische verontreinigingen en bacteriën verwijderd. Met deze techniek wordt het grootste deel van het zout uit het zeewater gehaald, zodat het geschikt wordt als drinkwater. 

Verduurzaming drinkwaterproductie

“Het drinkwater op Aruba is kwalitatief erg goed”, vertelt adviseur duurzame watertechnologie en innovatie Filomeno Marchena, die tot vorig jaar als hoofd van de waterproductie bij W.E.B. Aruba in dienst was. Hij promoveerde in 2013 op het onderwerp van ontziltingstechnologie aan de Universiteit Twente. Marchena houdt zich momenteel onder andere bezig met het opzetten van educatieve activiteiten, die de – met name jonge – eilandbevolking moeten leren bewuster te zijn van watergebruik en zuiniger met water om te gaan. Het idee is om via de kinderen hun ouders ook milieubewustzijn te maken. Door de relatief hoge prijs van water kunnen Arubanen bovendien hiermee veel geld besparen.

Dagelijks produceert W.E.B. 44.000 kubieke meter water voor de ruim 100.000 eilandbewoners plus de meer dan een miljoen toeristen die het eiland jaarlijks bezoeken. Nu gebeurt dat nog met een combinatie van verdamping (Multi-Stage Flash distillation ofwel MSF) en omgekeerde osmose (ofwel seawater reverse osmosis, kortweg seawater RO). Momenteel zijn de laatste twee MSF-installaties nog operationeel als stand by units.

In een MSF-installatie wordt zeewater verhit en door drukverlaging verdampt. De waterdamp wordt vervolgens tot zuiver water gecondenseerd. Vanzelfsprekend is deze thermische technologie een proces dat veel energie kost. In de loop van 2015 zal een einde komen aan drinkwaterproductie door middel van MSF. Dan produceert Aruba voor honderd procent drinkwater met het proces van omgekeerde osmose.

Meer lezen…