Aan het onderhoud van deze site besteedt Schoonwater Expert de grootst mogelijke zorg. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie niet, of niet meer juist is. Aan de teksten van deze internetsite kunnen dan ook géén rechten worden ontleend.

Schoonwater Expert draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie op enige internetsite of pagina waarnaar deze site van Schoonwater Expert(www.schoonwater.expert) verwijst.

De grafische voorstellingen (waaronder de foto’s), of teksten op deze site mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Schoonwater Expertworden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand.

Mocht u vragen of verder informatie nodig hebben, dan kunt u contact opnemen via e-mail:info@schoonwater.expert.